Back
зображення_viber_2023-03-23_20-28-35-701

Василенко Олена Миколаївна

викладач загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст вищої категорії

БІОГРАФІЯ

Василенко Олена Миколаївна має повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики» та здобула кваліфікацію вчителя фізики, основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності у 2004 р. Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського На посаді викладача працює з 2009 року. З 2019 року працює в Технолого-економічному коледжі Миколаївського національного аграрного університету

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Свідоцтво підвищення кваліфікації «Пріоритети в освіті: критичне та креативне мислення» за напрямами «Критичне мислення», «Креативне мислення», «Практичні прийоми» № К93-510902 від 22.10. 2022
 • Сертифікат «Цифрові інструменти Google для освіти» ТОВ Академія цифрового розвитку №GDTfE-03-Б-02365 від 16.10.2022
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Тема: Інноваційні методи навчання» № ПК0159799700298-2021 від 05.03.2021
 • Сертифікат учасника у засіданні методичного об’єднання викладачів фізики та математики закладів фахової передвищої освіти Миколаївської області «Розвиток креативного та критичного мислення студентів на заняттях математичного циклу засобами сучасних освітніх технологій» Новобузький фаховий педагогічний коледж № 01-45 від 20.05.2021
 • Сертифікат учасника обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та програмування закладів фахової передвищої освіти Миколаївської області «Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі коледжу» Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури українського державного університету науки і технологій від 26.11.2021
 • ВУМ online «Академічна доброчесність в університеті» № 065508 від 30.11.2021
 • ВУМ online «Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях» № 065661 від 02.12.2021
 • Свідоцтво підвищення кваліфікації під час вебінару «Кругла методика. Віртуальний круг: фасилітація онлайн» за напрямами «Психологія», «Практичні прийоми» № В279-510902 від 04.05.2020
 • Свідоцтво підвищення кваліфікації під час вебінару «Експеримент у дистанційному навчанні та онлайн-ресурси для проведення лабораторних робіт із фізики» за напрямами «ІКТ», «Предметне навчання» № В291-510902 від 21.05.2020
 • Свідоцтво підвищення кваліфікації у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»» Критичне мислення: ключові характеристики та менеджмент освітньої діяльності Технології критичного мислення на уроках фізики. № КМ-423 від 17.05.2020
 • Свідоцтво підвищення кваліфікації у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»» Новітні освітні технології: ключові характеристики та менеджмент освітньої діяльності на засадах технологічного підходу Освітні технології в інклюзивному освітньому середовищі (практикум для вчителя фізики, інформатики) № СПІ2/485 від 30.10.2020
 • Сертифікат учасника засідання методичного об’єднання викладачів інформатики та програмування закладів фахової передвищої освіти Миколаївської області «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації освітнього процесу Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Миколаївської обласної ради» від 15.12.2020
 • Сертифікат учасника методичного об’єднання викладачів фізики і математики закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Миколаївської області «Інноваційні технології-крок до розвитку творчих здібностей здобувачів освіти на заняттях та в позааудиторній роботі» № 452.031/2019 від 07.11.2019

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Природничі науки (Фізика. Астрономія)
 • Фізика (Теоретичні основи електротехніки. Інженерна механіка)
 • Фізика (Технічна механіка)
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Комп’ютери та комп’ютерні технології

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Василенко О.М. Опорний конспект з навчальної дисципліни Фізика (Технічна механіка) Модуль. Механіка матеріалів і конструкцій. Модуль. Деталі машин для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 208 Агроінженерія, Технолого-економічного коледжу МНАУ./ Пікуль В.Л. 2023 р.
 2. Василенко О.М. Електронний посібник з навчальної дисципліни Теоретичні основи електротехніки (Частина 1) для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка  та  електромеханіка Технолого-економічного коледжу МНАУ/ Садовий О.С. 2022 р.
 3. Василенко О.М. Робочий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Природничі науки» / Вахоніна 2021
 4. Василенко О.М. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни Фізика (Теоретичні основи електротехніки. Інженерна механіка) для здобувачів вищої освіти денної форми навчання / Манькусь І. В. 2020 р.
 5. Василенко О.М. Розробка навчально-методичного посібника з навчальної дисципліни «Фізика» для студентів 1 та 2 курсів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти / Вахоніна Л.В. 2019 р.

УЧАСТЬ У НАУКОВО–ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ. ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Педагогічні інновації Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція м. Миколаїв 2021р. «Творче мислення як елемент компетентністного підходу на заняттях з фізики»

Other Members

Translate »