Back
0-02-05-a8b0566bac99785f6c1ba8e27acf4857b0838bb5b8fc3175bf3e209f8162a7a1_2467e517179b961e

Кисляк Ганна Миколаївна

завідувачка відділенням, викладач історії та права, спеціаліст І категорії

БІОГРАФІЯ

Закінчила в 2015 році факультет історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, здобула ступінь бакалавра за напрямом  «Історія» та кваліфікацію вчитель історії. У 2016 році закінчила факультет історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія», здобула кваліфікацію вчитель історії, вчитель правознавства. З вересня 2017 року призначена на посаду викладача історії та права в Технолого-економічному коледжі Миколаївського НАУ. У 2020 році закінчила  Миколаївський національний аграрний університет, здобула кваліфікацію: магістр з менеджменту, керівник підприємств, установ та організацій. У 2021 році за рішенням атестаційної комісії Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». З 2022 року призначена на посаду завідувачки відділенням Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету. У 2023 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Історія: Україна і світ
 • Громадянська освіта: Правознавство.
 • Громадянська освіта: Політологія. Соціологія.
 • Економіка виробництва продукції тваринництва
 • Організація виробничої і бізнесової діяльності

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 1. Сертифікат СС 38282994/0386-23 про підвищення кваліфікації «Збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу в мирний та воєнний час», Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Черкаська медична академія, 02-03 лютого 2023 р.
 2. Сертифікат № GDTfE-03-Б27 про проходження курсу «ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ», 16 жовтня 2022 р.
 3. Сертифікат №065525 про проходження курсу ВУМ Online «Академічна доброчесність в університеті», 30 листопада 2021 р.
 4. Сертифікат №065532 про проходження курсу ВУМ Online «Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях», 30 листопада 2021 р.
 5. Сертифікат засідання обласного методичного об’єднання викладачів соціально-економічних дисциплін серед навчальних закладів фахової передвищої освіти Миколаївської області 13.10.2021 р. Миколаївський фаховий коледж музичного мистецтва.
 6. Сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР у номінації «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного й професійного виховання студентської молоді в умовах викликів сьогодення», Київ 2021 р.
 7. Свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 08 лютого 2021 по 05 березня 2021 року. «Інноваційні технології навчання у вищій школі». № ПК 01597997/00301- 2021 від 05.03.2021 р.
 8. Сертифікат учасника наукового онлайн-тренінгу «Використання історичних джерел при викладанні історичних дисциплін» № 2304/38-11. 28-29 листопада 2020 р.
 9. Отримала диплом з відзнакою та здобула професійну кваліфікацію магістр з менеджменту, керівник підприємств, установ та організацій у Миколаївському національному аграрному університеті в 2020 р.
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88330/ Стаття «О.В. Колчак і «Білий рух»/ Кисляк Г.М., 08.05.2019 р.
 11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №87827/ Науковий твір «Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять здобувачами вищої освіти ІІ курсу «Історія України»»/ Кисляк Г.М., 17.04.2019 р.
 12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №87750/ Стаття «Військова діяльність О.В. Колчака у період Першої світової війни»/ Кисляк Г.М., 15.04.2019 р.
 13. Сертифікат учасника методичного об’єднання викладачів соціально-економічних дисциплін закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Миколаївської області, на тему «Мультидисциплінарний підхід у викладанні дисциплін суспільно-гуманітарного циклу», проведені на базі Миколаївського муніципального академічного коледжу 28 листопада 2019 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1. Кисляк Г.М., Навчальний практикум «Візуальні об’єкти» для підготовки до ЗНО з навчальної дисциплін и «Історія України», для здобувачів фахової перед вищої освіти ІІ курсу/ Кисляк Г.М. 2021 р.

2. Кисляк Г.М., Навчальний практикум тестових завдань для підготовки до ЗНО з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу/ Кисляк Г.М. 2020 р.

3. Кисляк Г.М. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять студентів ІІ курсу денної форми навчання «Основи філософських знань»/ Кисляк Г.М. 2019 р.

4. Кисляк Г.М., Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять здобувачам вищої освіти ІІ курсу «Історія України»/ Кисляк Г.М. 2018 р.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ. ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Кисляк Г.М. Розвиток кінематографу 1920-х рр.. О. Довженко/ Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 квітня 2020 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: МНАУ, 2020. – 190 с.
 2. Кисляк Г.М. Організація і функціонування управлінської системи на сільськогосподарському підприємству. Центр фінансово-економічних наукових досліджень. Збірник доповідей 2020 р. – 20 с.
 3. Sertificate of participation is awarded to Kisliak Hanna for beind an active participation in XXXIX Internation Scientifik and Plactical Conference, MODERN VECTOR OF SCIENDE DEVELOPMENT, 20.06.2020, Vinnytsia,
 4. Кисляк Г.М. Дослідження проблем управління персоналом в сучасному  аграрному підприємстві. Науковий журнал «Альманах науки» №2 лютий 2020 року. – 9 с.
 5. Сертифікат учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «НАУКА ТА ПРІОРІТЕТИ», 30-31 січня 2020 року. м. Київ, Україна.
 6. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі», 23 січня 2020 р. м. Полтава, Україна.
 7. Кисляк Г.М., Стільник В.В. / Професійне навчання сільськогоспо-дарських працівників на дистанційній основі. Журнал «Молодий вчений» Одеська кіностудія ім. О.Довженка № 9 (73) September, 2019 р.

Other Members

Translate »