Back
бєлова

Бєлова Світлана Анатоліївна

завідувач технічним відділенням, викладач комп’ютерно-інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії

БІОГРАФІЯ

У 2004 році вступила до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова і в 2008 році отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію бакалавра техніка-програміста. У 2010 році закінчила НУК ім. адм. Макарова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та здобула кваліфікацію магістра з програмного забезпечення автоматизованих систем.

   З липня 2010 року працювала в Миколаївському державному аграрному університеті на посаді інженер-програміста кафедри інформатики, а з першого вересня 2010 року – асистент кафедри інформатики. З вересня 2012 року призначена на посаду завідувача відділення Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

НАГОРОДИ

 • Подяка Міністерства осіти і науки України за ініціативу та наполеглевість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України у 2021 р.  

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
 • Інформаційні системи і технології у бухгалтерському обліку
 • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 • Комп’ютери та комп’ютерні технології
 • Інформатика

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Отримала диплом з відзнакою та здобула професійну кваліфікацію магістр публічного управління та адміністрування у Миколаївському національному аграрному університеті в 2021 р.
 • Certificate ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) ON THE theme “the use of distance tools of learning for training of specialists of such specialists as psychology and law enforcement activity on the e[ample of zoom and moodle platforms”. ES №4074/2021 15/02/2021 (Lublin, Republic of Poland).
 • Сертифікат про проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації завідувачів відділення закладів фахової передвищої освіти з теми «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» СС 38282994/2185-20 від 10 листопада 2020 р., м. Київ.
 • Сертифікат учасника засідання методичного об’єднання викладачів інформатики та програмування закладів фахової передвищої освіти Миколаївської області з теми «застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в організації освітнього процесу миколаївського фахового коледжу культури і мистецтва Миколаївської обласної ради» від 15.12.2020 р., м. Миколаїв.
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі Національної академії педагогічних наук україни ДЗВО «Університет менеджменту освіти» білоцерківський інститут неперервної професійної освіти з 13 січня 2020 по 17 січня 2020 року за напрямом «Викладачі фахової передвищої освіти». №ПК-35946459/000043-20 від 17 січня 2020 р.
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 19 березня 2018 по 6 квітня 2018 року. Тема: «Трененгові технології в навчанні». № ПК 01597997/00374-18 від 06.04.2018 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Бацуровська І.В. Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсового проєкту  для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / І.В.Бацуровська, Бєлова С.А. 2021
 2. Рибачук В.П. Електронні методичні рекомендації для роботи у системі Moodle з дисципліни «Інформатика» / В.П.Рибачук, Бєлова С.А. 2020
 3. Бєлова С.А. Електронні методичні рекомендації з виробничої практики для здобувачів вищої освіти   IV  курсу  денної форми навчання 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Бєлова С.А., Красюк В.В. 2019
 4. Бєлова С.А. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах. Конспект лекцій для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»/ С.А.Бєлова  2018 р.
 5. Бєлова С.А. Методичні рекомендації з дисципліни «Комп’ютери та комп’ютерні технології» для виконання самостійної роботи/ Бєлова С.А. 2017

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ.ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Бєлова С.А. Стратегічне управління в сучасних умовах господарювання / С.А.Бєлова // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства. Матеріали науково-практичної інтернет конференції кафедри підприємництва і маркетингу Волинського національного Університету імені Леся Українки, 27 жовтня 2020 р., м. Луцьк.
 2. Бєлова С.А. Інформаційне забезпечення обліково-аналітичної системи підприємства / С.А. Бєлова // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти. Матеріали науково-практичної інтернет конференції (дистанційна форма участі), 25-27 листопада 2019 р., м. Миколаїв.

Other Members

Translate »