Back
0-02-05-4ee5596ff837fc05a85ec73a73b0ba9dca4d457cc91e89092e3181521af0e236_95a26ee17b7a50b4

Кареба Марина Іванівна

Викладач обліково-економічних дисциплін, кандидат економічних наук, доцент, завідувач навчально-виробничої практики, спеціаліст вищої категорії

БІОГРАФІЯ

У 2005 році закінчила Миколаївський державний аграрний університет і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Облік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.

З 2003 по 2005 рік працювала в Миколаївській філії АКБ “Правекс-Банк”, а з 2005 по 2007 рік – у Миколаївській філії АКБ “ІМЕКСБАНК”.

У 2007 році вступила в аспірантуру при Миколаївському державному аграрному університеті.  Водночас з 2008 працювала асистентом кафедри фінансів. В 2010 році захистила дисертацію на тему “Зміцнення та ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств” у Дніпропетровському державному аграрному університеті. У липні 2010 року отримала диплом кандидата економічних наук.

З 2010 року працювала старшим викладачем кафедри фінансів МДАУ. У липні 2010 р. отримала диплом кандидата наук, присуджено науковий ступінь  – кандидата економічних наук зі спеціальності «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». У жовтні 2011 року перейшла на посаду старшого викладача кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств, а з грудня 2011року переведена на посаду доцента.

У квітні 2014 році отримала атестат доцента та було присвоєне вчене звання доцента кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств. З вересня 2012 до червня 2018 року працювала доцентом кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств Миколаївського національного аграрного університету.

З 2018 до 2022 року була науково-педагогічна перерва, працювала на підприємствах.

З вересня 2022 року працює викладачем вищої категорії Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Організація виробничої та бізнесової діяльності
 • Організація та планування аграрних формувань
 • Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в АПК
 • Основи підприємництва та маркетингу
 • Технології
 • Бізнес – планування в готельно-ресторанному господарстві
 • Аграрна політика та земельні відносини
 • Підприємницька діяльність
 • Економіка підприємств

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Травень 2016р. – Academy of management and administration in Opole, Польща, отримано CERTEFICATE about scientific trainingand advanced skills.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Кареба М. І. Ціни та ціноутворення [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для здобувачів здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр” спеціальності 073 “Менеджмент” денної та заочної форми навчання / М. І. Кареба. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 100 с.
 2. Кареба М.І.. Управління венчурним бізнесом [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / Кареба М.І. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 114 с.
 3. Агробізнес та підприємництво [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” напряму 6.030601 “Менеджмент” (спеціальність 073 “Менеджмент”) заочної форми навчання / уклад. : М.І. Кареба. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 48 с.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ. ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Червен І.І. Сучасний стан і задачі ефективного розвитку виноградарства Миколаївської області України /І.І. Червен, М.І. Кареба//Соціально-економічні аспекти сталого розвитку регіонів: Академія менеджменту та адміністрування Ополе, 2017, Монографія.
 2. Кареба М.І. Раціональна організація використання основних засобів в сільському господарстві / М.І. Кареба // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу. Миколаїв – квітень 2017р.
 3. Кареба М.І. Сучасний стан розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області /М.І. Кареба// Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформаційні та інноваційні процеси в аграрній сфері». — 2016. — С. 198-201.
 4. Кареба М.І. Формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств на інноваційній основі/ Професорсько-викладацька конференція 23 квітня 2015 року, Миколаївський національний аграрний університет.
 5. Зміцнення та ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств : моногр. / В. С. Шебанін, І. І. Червен, О. В. Шебаніна, М. І. Кареба ; за ред. В. С. Шебанін, І. І. Червен. – Миколаїв: МДАУ,2010.–189с.

Other Members

Translate »