Back
0-02-05-6a5adb1b76316caa9c92d752964ecff73260501f5baed55a1bd707e8fb147142_6882a1fd6ad0089b

Рибачук Володимир Петрович

кандидат економічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

БІОГРАФІЯ

Закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Бєлінського (кваліфікація вчитель початкового військового навчання та фізичного виховання, 1984 р.), Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова (кваліфікація політолог, викладач соціально-політичних дисциплін у ВНЗ, 1992 р.), Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (магістр державного управління, 2005 р.).

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

 • з 2002року по 2010рік  займав керівні посади в Очаківській райдержадміністрації
 • з 2010 року співробітник НДВ Миколаївського державного аграрного університету;
 • з 01.09.2011р. по теперішній час. – директор Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету;
 • у 2017 році захистив дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук;
 • з 01.07.2021р. по теперішній час – 0,5 доцента кафедри економіки підприємств за сумісництвом;
 • 23 грудня 2022 року присвоєно звання доцента.

Бере активну участь у роботі  Всеукраїнської асоціації директорів фахової передвищої освіти та Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, Ради директорів фахової передвищої освіти Миколаївської області, Вченої ради МНАУ та методичного об’єднання викладачів обліково-економічних дисциплін.

Стаж науково-педагогічної діяльності у закладах освіти становить більше 25 років.

НАГОРОДИ

 • Подяка Міністерства осіти і науки України за ініціативу та наполеглевість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України у 2021 р.
 • Подяка Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за вагомий внесоку розвиток фізичного виховання і спорту серед учнівської та студентнської молоді у 2021 році.
 • Диплом обласної державної адміністрації – переможець обласного конкурсу “Кращий педагогічний працівник” у номінації “Вища освіта”у 2015 році.
 • Подяка Миколаївської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, високий професіоналізм у підготовці та вихованні висококваліфікованих фахівців аграрного сектору економіки України, багаторічну сумлінну працю, активну громадську позицію та з нагоди професійного свята – Дня працівників сільського господарства та 30-річчя від дня заснування Миколаївського національного аграрного університету у 2014 році.
 • Подяка Міністра аграрної політики та продовольства України за сумлінну працю та досягнуті результати в ім’я економічного зміцнення та розквіту України у 2013 році.
 • Подяка Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі за формування активної громадської позиції та високих моральних переконань учнівської молоді та підростаючого покоління у 2013 році.
 • Грамота Департаменту освіти, науки та молоді Облдержадміністрації за плідну працю з організації і керівництва навчальної, навчально-методичної, виховної роботи коледжу у 2013 році.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Основи агробізнесу та підприємництво

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 1. Пройшов міжнародне стажування у Вищій Школі Управління та Адміністрації в Ополі ( Польща) обсягом 124 години з 06 по 11 червня 2016 року (сертифікат №2942) та обсягом 180 годин з 01 березня по 31 травня 2021 року (сертифікат № 192). Отримав сертифікат №СА0033 від 30.03.2021 року, який підтверджує достатній рівень володіння іноземною мовою, відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень В2, англійська), у 2021 році.
 2. Пройдено курс «Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях», 23.12.2021 р. Сертифікат 12 год. 20хв. 0,4 ЄКТС

 3. Пройдено курс «Академічна доброчесність в університеті» 23.12.2021р. Сертифікат 3 год. 0,1.

 4. Участь у семінарі керівників (викладачів) фізичного виховання закладів фахової передвищої  освіти 08.09.2021 р.  Сертифікат 8 год. 0,3 кред.

 5. Пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти «Особливості управління закладами фахової передвищої освіти та освітнім процесом в умовах воєнного стану» Форма навчання ₋ дистанційна Обсяг програми – 1,5 кредита ЄКТС, Сертифікат СС 38282994/3789-22

 6. Сертифікат N°GDTfE-03-Б-00127 про проходження курсу «ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ», 16 жовтня 2022 р.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Економіка, підприємництво, менеджмент: методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Молодший бакалавр» бакалавр» початкового рівня (короткий цикл) спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання початкового рівня (короткий цикл). Методи­чні рекомен­дації. Миколаїв : МНАУ, 2021. –51 с. 51/25. Коваленко Г.В., Рибачук В.П.
 2. Методологія соціальних емпіричних досліджень : метод. реком. по проходженню науково-педагогічної практики для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. Методи­чні рекомен­дації. Миколаїв : МНАУ, 2021. – 32с. Котикова О.І. Бабич М.М., Рибачук В.П.
 3. Основи агробізнесу та підприємництва: курс лекцій для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. Методи­чні рекомен­дації. Миколаїв : МНАУ, 2020. – 48 с. 48/48. В.П. Рибачук.
 4. Рибачук В.П. Електронні методичні рекомендації для роботи у системі Moodle з дисципліни «Інформатика» / В.П.Рибачук, Бєлова С.А. 2020
 5. Організація позааудиторної роботи як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Методи­чні рекомен­дації. Миколаїв : МНАУ, 2019. –63 с. 63/36. О.М. Киричук, В.П. Рибачук.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ. ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Роль грантів у місцевому економічному розвитку. Тези доповідей. Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції науковців та здобувачів вищої освіти. 6 травня 2022 р. Кам‘янець-Подільський, 2022. 426 с. – С.182-186. 5/2     КлючникА., Федоренко Т., Рибачук В.
 2. Роль молодіжних організацій у розвитку територіальних громад. Тези доповідей.   Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. (18 травня 2022 року, м. Полтава) / Ред. кол. : В. В. Заблоцький, О. І. Кравченко, Н. С. Васиньова. м. Полтава : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2022. 168 с. – С. 130-132. 3/2. Ключник А., Рибачук В.
 3. Популяризація спеціальності «Публічне управління та адміністрування» в регіоні. Тези доповідей. Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти: Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 червня 2022 р., Миколаїв-с. Коблеве. –Миколаїв: МНАУ, 2022. – 240 с. – С.37–38. 2/1     Ключник А. В., Рибачук В.П.
 4. Напрями підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств Миколаївського району. Тези доповідей . Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 червня 2021 р., Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2021. – 193 с.– с.184-186.  3/2     Ткачова А.А., Рибачук В.П.
 5. Strategic factors quality of public administration in regional development: the experience of EU countries. Стаття. International Journal for Quality Research. – 2021. – vol.15. – № 4, DOI 10.24874/IJQR15/04 – 19. Scopus     15/3 Alona Kliuchnyk, Vyacheslav Shebanin, Olena Shebanina, Yuri Kormyshkin, Zoriana Buryk, Volodymyr Rybachuk.
 6. Теоретико-методологічна оцінка формування інноваційної моделі аграрного сектора на засадах сталого розвитку. Стаття. Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2021. – Випуск 3 (2021). – С. 20–28. Фахове видання. 9/9. Рибачук В.П.
 7. Організаційно-економічні напрями забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки. Стаття . Електронне наукове видання з економічних наук «Модерн Економікс». – м. Миколаїв, 2021. – Випуск 27(2021). С. 152-157. Фахове видання.  6/6. Рибачук В.П.
 8. Роль малого бізнесу для розвитку аграрного сектору у ринковому середовищі. Стаття. Науковий журнал «Наукові записки національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», м. Острог, 2021. – Випуск 20(48). С. 82-88. Фахове видання. 7/2.   Н.М. Сіренко, К.А. Мікуляк, В.П. Рибачук.
 9. Еволюція теоретичних аспектів і визначення ролі інновацій у забезпеченні науково-технічного прогресу в економіці.  Стаття. Електронне наукове видання з економічних наук «Модерн Економікс». – м. Миколаїв, 2020. – Випуск 17(2019). С. 204–210. Фахове видання. 11/11. Рибачук В.П.
 10. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки: пріоритети забезпечення та регулювання . Монографія. Миколаїв: МНАУ, 2019. – 211с.      211/106       Шебаніна О.В., Рибачук В.П.
 11. Теоретичні основи інноваційного розвитку в економіці аграрного сектору. Тези доповідей.   Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв: МНАУ, 2019. – 211с. 1/1        В.П. Рибачук
 12. Креативна підприємницька діяльність та її вплив на формування спроможності об’єднаних територіальних громад. Тези доповідей 3 Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 грдня 2018 р., Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 424 с. – С.389-391.  3/2  Лівандовська О.А., Рибачук В.П.
 13. Шпикуляк О.Г., Беженар І.М., Рибачук В.П., Ксенофонтова К.Ю. Стаття «Концептуальні перспективи розвитку «зеленого» бізнесу фермерських господарств в Україні». – Модерн Економікс .- МНАУ// Електронне видання, 2023.

 14. Shahini Shpend, Drobitko Antonina, Sharata Nataliia, Rybachyk Volodymyr, Ivanova Iryna/ (2023). Analysis of modern technologies for growing cherry varieties in temperate climates. Scientific Horizons. 26(8), 62-71. doi 10.48077/scihor8.2023.62.

 15. Anastasiia Poltorak, Yuriy Volosyuk, Svitlana Tyshchenko, Olga Khrystenko,Volodymyr Rybachyk. Development of  directions for improving the monitoring of the state economic security under conditions of global instabilityTransfer of technologies: industry, energy, nanotechnology. 2023 № 2/13 (122), рр. 17-28.

ПАТЕНТИ/СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА НА ТВІР

 1. Стаття «Розвиток економіки та формування інноваційної моделі агропромислового виробництва».  Свідоц­тво про реєстра­цію авторсь­кого права на твір. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88224 від 06.05.2019 р.
 2. Стаття «Теоретичні основи інновацій та інноваційного розвитку в економіці». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87802 від 16.04.2019р.
 3. Наукова стаття «Теоретичні основи інноваційного розвитку в економіці аграрного сектору».  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87873 від 19.04.2019р.
 4. Науковий твір «Методичні рекомендації «Організація електронного навчання у системі  MOODLE».  Свідоц­тво про реєстра­цію авторсь­кого права на твір. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88510 від 11.05.2019р.
 5. Літературний письмовий твір науково-практичного характеру «Регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору економіки».  Свідоц­тво про реєстра­цію авторсь­кого права на твір. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91479 від 09.08.2019р.
 6. Стаття «Концептуальні і організаційно-економічні засади формування інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва».  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88096 від 02.05.2019р.

Other Members

Translate »