Back
0-02-05-9abce97440b39fd264e796c674fdf84d54d3d0a9b977f81f5cf96874d0aee2e0_28ef8871725aefdd

Потапова Олена Анатоліївна

Голова циклової комісії менеджменту та готельно-ресторанної справи, викладач товарознавчих дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

БІОГРАФІЯ

Закінчила Львівську комерційну академію у 2003 році за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» і здобула кваліфікацію «Товарознавець-комерсант».

У 2006 році закінчила магістратуру Полтавського університету споживчої кооперації України за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» та здобула кваліфікацію магістр товарознавства.

У 2012 році закінчила магістратуру Полтавського університету економіки і торгівлі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів.

2003-2020 р. – викладач , голова циклової комісії товарознавчих дисциплін Миколаївського коледжу бізнесу і права «Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; 12.2016-09.2018рр – виконувала обов’язки завідувача денного відділення коледжу Працювала почасово в Технолого-економічному коледжі Миколаївського національного аграрного університету, а з вересня 2020р. на постійній основі.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Комерційна діяльність
 • Комерційне товарознавство
 • Товарознавство продукції тваринництва
 • Продовольче товарознавство
 • Ринкові дослідження
 • Логістика
 • Комунікаційна діяльність
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Менеджмент
 • Основи менеджменту та маркетингу 
 • Планування і організація діяльності підприємств
 • Планування діяльності підприємств
 • Організація виробництва

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • На базі ТОВ “Академія Цифрового Розвитку”, пройдено курси “Цифрові інструменти Google для освіти” Середній рівень, сертифікат №GDTfE-03-C-00937від 23 жовтня 2022р.
 • Участь у вебінарі для педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти ТОВ “Академія Цифрового Розвитку” “Цифрові інструменти Google для освіти”, сертифікат №GDTfE-BПП-04526 від 17 жовтня 2022 р.
 • На базі ТОВ “Академія Цифрового Розвитку”, пройдено курси “Цифрові інструменти Google для освіти” Базовий рівень, сертифікат №GDTfE-03-Б-01090 від 16 жовтня 2022 р.
 • На базі Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, сертифікат СС 38282994/2871-22 від 12.10.2022 пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти «Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 
 • Участь в онлайн-семінарі ТОВ “Академія Цифрового Розвитку”, «Цифрові інструменти Google для вищої освіти»,  сертифікат  ЦІВО-1203від 23 червня 2022 р.
 • Участь у Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Педагогічні інновації» 29.04.2021р.
 • Пройдено курси на базі ВУМ Онлайн – сертифікат 065585 від 01 грудня 2021р. за програмою «Академічна доброчесність в університеті»
 • Курси на базі ВУМ Онлайн – сертифікат 065592 від 01 грудня 2021р. за програмою «Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях»
 • Підвищення кваліфікації на базі НАПНУ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» -. за програмою Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти,  Свідоцтво ПК-35946459/003829-21 від 20 листопада 2021 р.
 • Підвищення кваліфікації на базі НАПНУ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» -. за програмою Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, Свідоцтво ПК-35946459/000220-21 від 06 лютого 2021 р.
 • Національна Академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з курсу «Методика викладання підприємництва та біржової діяльності», свідоцтво СП№35830447/0046-18 від 20 січня 2018 р.
 • ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації перепідготовки спеціалістів із курсу «Новітні інноваційні технології у вищій школі», свідоцтво ПК№01597997/00108-17 від 17лютого 2017 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Потапова О.А. Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Комерційне товарознавство» Частина І Товарознавство продовольчих товарів, Частина ІІ Товарознавство непродовольчих товарів для здобувачів фахової передвищої освіти денної форми навчання спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність., 2022 р.
 2. Потапова О.А. Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Логістика» для здобувачів фахової передвищої освіти денної форми навчання спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність., 2021 р.
 3. Потапова О.А.  Програма вибіркової навчальної дисципліни «Основи біржової діяльності», 2019 р.
 4. У складі робочої групи розробила програму нормативної навчальної дисципліни та  комплекс методичного забезпечення з дисципліни «Комерційна діяльність», 2019 р. 
 5. Потапова О.А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи біржової діяльності», 2018 р. 
 6. Щорічно беру участь у рецензуванні навчально-методичної літератури НМЦ «Укоопосвіта» з дисциплін Товарознавство, Основи торговельного підприємництва, Основи митної справи, Митний контроль та митне оформлення, Організація і технологія торговельних процесів, Комерційна діяльність, Основи маркетингу, Логістика, Основи біржової діяльності.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ.ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Потапова О. Використання цифрових технології Google у вивченні дисциплін професійної спрямованості під час дистанційного навчання,  Інтерактивний інформаційний вісник «Освітня Траєкторія» №3(38) Березень 2023 р.
 2. Участь у Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Педагогічні інновації» 29.04.2021 р.
 3. Потапова О.А. «Сучасні методи науково-дослідної роботи як ефективний засіб в роботі викладачів фахових дисциплін». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Педагогічні інновації», 26-29.04. 2021 р.

Other Members

Translate »