Back
IMG_20230327_101252

Марковська Тетяна Сергіївна

ВИКЛАДАЧ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН, СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ

БІОГРАФІЯ

У 2008 році закінчила Миколаївський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

З вересня 2008 р. призначена на посаду асистента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Миколаївського державного аграрного університету (нині – МНАУ).

З вересня 2013 р. призначена на посаду викладача обліково-економічних дисциплін Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

НАГОРОДИ

 • Грамота департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації за високий рівень навчально-методичної та  виховної роботи, плідну пошуково-дослідну діяльність у 2021 р.
 • Грамота Миколаївського державного аграрного університету за активну участь у проведенні II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Облік і аудит» 2009 – 2010 н.р. серед аграрних вищих навчальних закладів.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Технології
 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Страхові послуги
 • Облік і аналіз ЗЕД
 • Основи бухгалтерського обліку
 • Основи бухгалтерського обліку і фінансування

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Пройдено атестацію педагогічних працівників з присвоєнням вищої категорії у 2022 р.
 • Сертифікат про проходження курсу «Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях» (№065596 від 01.12.2021 р.).
 • Сертифікат про проходження курсу «Академічна доброчесність в університеті» (№064980 від 23.11.2021 р.)
 • Сертифікат за участь у вирішенні кейсу від Національного банку України: «Вимоги до страховиків, які здійснюватимуть агрострахування з державною підтримкою» (червень 2021 р.)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Марковська Т.С. Робочий зошит з дисципліни “Облік і аналіз ЗЕД” для виконання практичних завдань здобувачами фахової передвищої освіти ІІІ курсу денної форми навчання спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Т.С. Марковська, 2023 р.
 2. Марковська Т.С. Робочий зошит з дисципліни «Основи бухгалтерського обліку» для здобувачів фахової передвищої освіти ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Т.С. Марковська, 2023 р.
 3. Марковська Т.С. Робочий зошит з дисципліни “Бухгалтерський облік” для виконання практичних завдань здобувачами фахової передвищої освіти ІІ курсу денної форми навчання спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа» / Т.С. Марковська, 2023 р.
 4. Марковська Т.С. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік» для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання / Т.С. Марковська, 2022 р.
 5. Марковська Т.С. Збірник міні-кейсів для практичних занять з навчальної дисципліни «Основи бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Т.С. Марковська, 2020 р.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ. ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Марковська Т.С. Використання кейс-методу під час викладання облікових дисциплін / Т.С. Марковська // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів освіти. Тези доповідей учасників конференції. Том 1 – Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2021 р. –С.175-176.
 2. Марковська Т.С. Викладання облікових дисциплін з використанням сучасних інформаційних технологій / Т.С. Марковська // «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій»: матеріали IІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, присвяченої Дню науки (14 травня 2021р., м. Херсон) / за ред. Н.В. Кириченко, Г.О. Димової та ін. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021. – С.134 – 135.
 3. Марковська Т.С. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації / Т.С. Марковська // Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів в умовах цифрової трансформації економіки : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф., 18 травня 2020 р., Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – С. 38 – 40.

Other Members

Translate »