Back
СнимокК

Колояніді Надія Олександрівна

кандидат сільськогосподарських наук, завідувач навчально-методичного кабінету, голова циклової комісії агрономічних дисциплін, викладач агрономічних дисциплін, спеціаліст ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ

БІОГРАФІЯ

 У 2007 році закінчила Миколаївський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію «Агроном-дослідник».

 З лютого 2018 року працювала в Миколаївському національному аграрному університеті на посаді завідувача навчально-виробничої практики Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

 2021 році захистила дисертаційне дослідження на тему «Вплив гербіцидів та способів сівби на продуктивність нуту в умовах Південного Степу України» та отримала диплом кандидата с/г наук за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво».

З 09 вересня 2021 року працює на посаді завідувача навчально-методичного кабінету Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Землеробство
 • Сільськогосподарська мікробіологія
 • Захист рослин
 • Кормовиробництво
 • Технологія виробництва продукції рослинництва

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • ZASWIADCZENIE O ODBYCIU STAZU, PODR w Lubaniu, 31.07.2023 – 11.08.2023r., 90 g., Temat: “Technologia produkcji I rynek zboz”, Nr 13/23/

 • Сертифікат підвищення кваліфікації «Збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу в мирний та воєнний час» на базі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти № СС 38282994/0390-23, 02-03 лютого 2023 рік.
 • Курси підвищення кваліфікації “Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти” СС 8282994/3310-22, 09.11.2022 року 16 годин

 • Сертифікат про участь в онлайн-семінарі “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ”  №GDTfE-03-Б-06583  на базі ТОВ «Академія цифрового розвитку» від 16 жовтня 2022 року.
 • Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Тема: Основи андрагогіки. Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти. Психолого-педагогічні засади професійного розвитку сучасного педагога. ПК – 35946459/003817-21  від 20.11.2021р.
 • Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Тема: Методика викладання фахових дисциплін.  Психолого-педагогічні засади професійного розвитку викладача. ПК – 35946459/000150-20 від 17.01.2020р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Колояніді Н.О. Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для здобувачів денної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія», 2023 р.
 2. Колояніді Н.О.  Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Захист рослин» для здобувачів фахової передвищої освіти денної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія», 2021 р.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ.ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Коваленко О., Колояніді Н. Ефективність вирощування нуту з використанням гербіцидів та краплинного зрошення. Матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових розробок у виробництво». м. Миколаїв, 19-21 жовтня, 2022 р. С. 83-86.
 2. Koloianidi N. O. Productivity of Kabuli chickpeas depending on the weather conditions of the year, varieties and methods of sowing in Ukraine. «Bulgarian journal of agricultural science» V27 5.10.2021р.
 3. Колояніді Н.О. Вплив агротехнічних факторів на формування елементів продуктивності рослин нуту. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 115. С. 91-96. (категорія Б)
 4. Колояніді Н.О., Андрійченко Л.В. Бобова для Степу. The Ukrainian Farmer. 2020. № 3 (123). С. 106-108
 5. Колояніді Н.О. Водоспоживання і запаси продуктивної вологи у посівах нуту залежно від прийомів вирощування. Міжвідомчий науково-тематичний збірник.  Зрошуване землеробство. 2019. Вип. 72. С. 25-28. (категорія Б).
 6. Колояніді Н.О. Ефективність вирощування сортів нуту за рядкової та широкорядної сівби з використанням гербіцидів Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 109. С. 64-69. (категорія Б)
 7. Колояніді Н.О. Маса 1000 зерен сортів нуту залежно від агротехнічних прийомів вирощування. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку». м. Київ, 7 червня, 2019 р. С. 198-199.
 8. Колояніді Н.О. Вивчення сортів нуту на півдні України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки», присвяченій 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин. Херсон, 24 травня, 2019 р. С. 102-105.
 9. Колояніді Н.О. Вплив агротехнічних прийомів на висоту сортів нуту при вирощуванні у різні за погодними умовами роки. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур». С. Центральне, 19 квітня, 2019 р. С. 58.
 10. Колояніді Н.О. Урожайність сортів нуту на півдні України. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасне сільське господарство: ключові проблеми та досягнення». Миколаїв, 15 березня, 2019 р. С. 18.

ПАТЕНТИ/СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА НА ТВІР

 1. Колояніді Н.О., Абрамова В.Д., Андрійченко Л.В. Спосіб підвищення продуктивності нуту для незрошуваних умов Степу України. Патент на корисну модель №139589 від 10.01.2020 р.

Other Members

Translate »